Kogude kasutamise kord

 • Tartu Mänguasjamuuseumi (TMMM) kogude kasutamise ainuõigus kuulub Tartu Mänguasjamuuseumile

 • Hoidlates olevad kogud on külastajatele reeglina suletud. 

 • Hoidlatesse pääsemiseks esitab soovija vastava avalduse muuseumi muuseumi direktori või peavarahoidja nimele. Avalduses peavad olema märgitud soovija isikuandmed, aadress, töökoht/kool ja põhjus, miks tahetakse hoidlatesse minna. 

 • Juriidilistele isikutele laenutab TMMM oma materjale peavarahoidja loal. Laenutamine fikseeritakse väljaandeaktiga, kus on kirjas osapoolte andmed, deposiitide nimetus, arv, kasutamisaeg, kasutamise eesmärk ja muud vajalikud andmed. 

 • Muuseumi materjalide avaldamine ilma vastavale avaldusele saadud direktori/ peavarahoidja nõusolekuta on keelatud. Avaldamisõigus on ühekordne. Iga järgnev avaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada Tartu Mänguasjamuuseumiga. Muuseumi materjalide trükis avaldamise korral on kogude kasutaja kohustatud viitama originaalmaterjalidele ning annetama vähemalt 1 eksemplari vastavast trükisest muuseumile. 

 • TMMMi kogude kasutamine on reeglina tasuline.
  Tasumäära aluseks on muuseumi kogude kasutamise hinnakiri. 

 • Tasust on vabastatud:
  • käsikirjade jm. arhiivimaterjalide autorid; 
  • õpikute ja muude õppevahendite koostajad; 
  • teiste muuseumide näitused ja väljaanded; 
  • TMMMi töötajate tööalased projektid, artiklid jms. 
  • Eestit tutvustavad ja propageerivad tasuta väljaanded. 

 • Kõik TMMMi kogudest pärinevate materjalide laenutajad on kohustatud kasutama materjale eesmärgipäraselt, kinni pidama tagastamistähtajast ning tagama laenutatu säilivusastme sellisena, nagu see oli laenutamise momendil. 

 • Muuseumil on õigus keelduda oma teenustest isikutele, kes on varem kuritarvitanud muuseumi usaldust.

 • Esemete pildistamise kord
  • Muuseumi loata on kogudesse kuuluvate esemete pildistamine keelatud
  • Esemete pildistamise soovid tuleb esitada muuseumi peavarahoidjale. 
  • Teadus- ja uurimustööde pildistamiseks tuleb esitada avaldus TMMMi direktori nimele. Avalduses peab olema ära näidatud töö teema ning soovitud fotode hulk.
  • Kõik pildistamissoovid vaadatakse läbi eraldi. Pildistamine on tasuline ja fotode negatiivid jäävad muuseumile.