Teatri ja muuseumi külastamine viiruste perioodil

Paneme kõigile südamele, et haigena või hiljuti COVID-19-sse haigestunuga kokku puutununa ei tuldaks ei teatrisse ega muuseumi. Hoides ennast saame hoida oma peret, sõpru ja kõiki teisi enda ümber!
Meie omalt poolt teeme kõik selleks, et teatris ja muuseumis oleks olemas võimalused käte desinfitseerimiseks ning teatrisaalis toimuvatel üritustel igal külastajal oma kindel istekoht. 

Vastavalt avalike ürituste juhendile teavitame külastajaid pileti ostmisel ja broneerimisel ning külastaja sisenemisel, et üritusele/ asutusse ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Täiendavalt teavitame külastajaid pileti ostmisel, broneerimisel ja ürituse alale sisenemisel, et respiratoorsete nakkushaiguse sümptomitega inimesed võidakse ürituselt saata koju. Üritusel ei teostata osalejate meditsiinilist kontrolli, kuid tagatakse Vabariigi Valitsuse korralduse täitmine ning haigustunnustega inimeste koju saatmine või raskete haigustunnuste puhul kiirabi kutsumine.