Turvaline muuseumi- ja teatrikülastus

TÄHELEPANU!
Paneme kõigile südamele, et haigena või hiljuti haigestunuga kokku puutununa ei tuldaks näitustele, mängutuppa ega teatrisse. Hoides ennast saame hoida oma peret, sõpru ja kõiki teisi enda ümber. 

Muuseumis on mitmes kohas olemas võimalused käte desinfitseerimiseks.

Vastavalt avalike ürituste juhendile teavitame külastajaid pileti ostmisel ja broneerimisel ning külastaja sisenemisel, et asutusse ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Täiendavalt teavitame külastajaid pileti ostmisel, broneerimisel ja ürituse alale sisenemisel, et respiratoorsete nakkushaiguse sümptomitega inimesed võidakse ürituselt saata koju. Üritusel tagatakse Vabariigi Valitsuse korralduse täitmine ning haigustunnustega inimeste koju saatmine või raskete haigustunnuste puhul kiirabi kutsumine.