Teatri ja muuseumi külastamine viiruste perioodil

TÄHELEPANU!
Paneme kõigile südamele, et haigena või hiljuti haigestunuga kokku puutununa ei tuldaks näitustele, mängutuppa ega teatrisse. Hoides ennast saame hoida oma peret, sõpru ja kõiki teisi enda ümber, samuti aitab see hoida kultuuriasutused avatuna!

Vastavalt valitsuse otsusele pääsevad alates 9. augustist 2021 muuseumisse ja teatrisse üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Muuseumis kohapeal testi teha ei saa. 
Tõendit vaktsineerimise, läbi põdemise või negatiivse testi kohta ei nõuta alla 18-aastastelt ning erivajadustega inimestelt. 

Muuseumis on mitmes kohas olemas võimalused käte desinfitseerimiseks.

Vastavalt avalike ürituste juhendile teavitame külastajaid pileti ostmisel ja broneerimisel ning külastaja sisenemisel, et asutusse ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Täiendavalt teavitame külastajaid pileti ostmisel, broneerimisel ja ürituse alale sisenemisel, et respiratoorsete nakkushaiguse sümptomitega inimesed võidakse ürituselt saata koju. Üritusel tagatakse Vabariigi Valitsuse korralduse täitmine ning haigustunnustega inimeste koju saatmine või raskete haigustunnuste puhul kiirabi kutsumine.